Om hjemmesydde munnbind

Oppsummert kan vi si at hjemmelagde munnbind beskytter de rundt deg mer enn de beskytter deg. Samtidig som de til en viss grad beskytter deg også. De gjør størst nytte for seg der det er mange mennesker samlet, som i butikker, på offentlige transportmidler og lignende.

Det er imidlertid viktig å forstå at disse munnbindene IKKE er noen garanti for at man unngår å bli smittet av, vel... smittsomme sykdommer.

Hjemmelagde munnbind er først og fremst (relativt) effektive når det gjelder å hindre at den som bærer munnbindet smitter andre. (Fordi de reduserer dråpespredning.)

Hjemmelagde tøymunnbind er mindre effektive når det gjelder å beskytte bæreren mot smitte. En undersøkelse gjort i 2013 tilsier at hjemmelagde bomullsmasker blokkerer ca en tredjedel av det kirurgiske masker gjør.

Munnbindene Gigis syr har ikke metallbøyle i toppen, rett og slett fordi vi ennå ikke har klart å lage en versjon som er like hel etter å ha blitt kokvasket.

hodesubstitutt
Obs!Obs!

Munnbind er kun et supplement!

Selv om du bruker munnbind er det ytterst viktig at du fortsatt holder anbefalt avstand til andre, og ikke minst, at du vasker hendene dine, ofte og grundig!!!

Se ellers https://helsenorge.no/koronavirus/hvordan-forebygge-smitte.

FHI om tøymunnbind

Korrekt bruk av tøymunnbind

https://www.fhi.no/publ/plakat/toymunnbind/ kan man lese at

I motsetning til medisinske munnbind, er det ikke knyttet standarder til produksjonen av tøymunnbind, og filtreringsevnen (beskyttelsesgraden) er ukjent.

5. juni 2020 oppdaterte WHO sine råd om bruk av munnbind og tøymunnbind ved covid-19 (8).

Studier utført på influensalignende sykdom og koronavirussykdom, unntatt covid-19, viser at bruk av tøymunnbind kan forebygge smittespredning til omgivelsene fra symptomatisk syke personer.
Det er derimot begrenset kunnskap om bruk av tøymunnbind hos friske nærkontakter, andre nærkontakter eller deltagere i større forsamlinger er et effektivt tiltak for å forebygge smittespredning til omgivelsene.
Per i dag finnes det ikke direkte evidens fra studier om covid-19 på effekt av bruk av tøymunnbind til friske personer i befolkningen.

Flere land anbefaler bruk av tøymunnbind til friske personer i befolkningen som et tiltak for å hindre smittespredning til omgivelsene. Dette tiltaket er ikke støttet av gode studier på covid-19. Imidlertid må flere forhold vurderes, blant annet studier om evaluering av asymptomatisk og pre-symptomatisk smitte, erfaringer fra land som har innført bruk av tøymunnbind til befolkningen, individuelle verdier og preferanser og vanskeligheter med å holde fysisk avstand.

WHO konkluderer med at for effektivt å forebygge smittespredning med covid-19 i områder med pågående smittespredning i samfunnet, bør myndigheter vurdere å anbefale bruk av tøymunnbind i spesielle situasjoner som en del av en omfattende tiltakspakke.

DSB's kommentarer til hjemmelagde munnbind

Ikke-medisinske munnbind/tøymunnbind

Det finnes også andre typer produkter på markedet som ikke er medisinsk utstyr eller personlig verneutstyr. Dette kan for eksempel være masker laget av papir, eller munnbind som er sydd av tekstiler. Disse produktene er kun ment for privat bruk.

Ikke-medisinske munnbind/ tøymunnbind kan være fabrikkproduserte eller hjemmelagde, og de kan være laget for én eller flere gangs bruk (vaskbare). Beskyttelsesgraden til slike masker er ukjent, men de kan redusere dråpespredning.

Dersom slike produkter skal selges på det norske markedet må kravene i Produktkontrolloven være oppfylt. Dette innebærer at du som forbruker må få tydelig og lett tilgjengelig informasjon som gjør deg i stand til å vurdere sikkerheten ved produktet. I praksis betyr dette at det skal følge med en tydelig advarsel om at produktet ikke beskytter deg mot noen risiko, og at produktet kun er ment til privat bruk.

Det er lov til å skrive at slike produkter reduserer dråpespredning, men informasjonen som følger med produktet kan ikke ha referanser til personlig verneutstyr eller medisinsk utstyr. Produktet skal ikke ha merking som antyder noen form for beskyttelsesklasse. Slike masker skal heller ikke CE-merkes.

Beskyttelse mot koronavirus

God håndhygiene, hostehygiene og å holde avstand er de viktigste smitteverntiltakene for å forebygge smitte med covid-19.

Dersom du ønsker å benytte munnbind som et supplement, anbefales medisinsk munnbind klasse I. Medisinsk munnbind klasse II eller IIR og åndedrettsvern bør forbeholdes helsetjenesten.

CDC's anbefalinger vedrørende hjemmelagde munnbind

Amerikanske Centers for Desease Control and Prevention har laget en fin anbefaling om hvordan man skal bruke hjemmelagde munnbind.

En enkel oversettelse følger her:

CDC anbefaler å bruke munnbind av tøy i offentlige omgivelser der det er vanskelig å holde avstand til andre (f.eks. dagligvarebutikker og apotek), og når man benytter offentlig transport.

CDC anbefaler også bruk av munnbind i den hensikt å bremse spredningen av koronaviruset, ved å hindre mennesker som ikke vet de er smitterbærere fra å overføre viruset til andre.

Munnbind må ikke brukes av barn under to år, eller av personer som har problemer med å puste, er bevisstløse eller av annen grunn ikke klarer å fjerne masken selv.

Bør munnbindet vaskes eller rengjøres regelmessig? Hvor regelmessig?

Ja. Det bør vaskes rutinemessig avhengig av hvor ofte du bruker det.

Hvordan steriliserer / rengjør jeg et munnbind?

En runde i vaskemaskinen bør holde. (Vi vasker de på 90 °C.)

Hvordan tar man trygt av seg et munnbind?

Unngå å berøre øynene, nesen og munnen når du fjerner munnbindet. Vask hendene umiddelbart etter at du har tatt av munnbindet.